2 η/ και 3 τουριστικές κατοικίες

Κατηγορία: συγκρότημα τουριστικών κατοικιών

Τοποθεσία: εκτός οικισμού στο ΒΔ τμήμα Λευκάδας

Μέγεθος: 240τμ.

Χρονολογία: 2016

 Στάδιο: Ολοκληρωμένη μελέτη

 Συνεργάτες: Βίβιαν Αντωνάτου (αρχιτεκτονικός σχεδιασμός)
Χρήστος Μπουραντάς (Φωτορεαλισμός)

Το οικόπεδο βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού στο ΒΔ τμήμα της νήσου Λευκάδας. Λόγω της γεωμετρίας του οικοπέδου η οικοδομήσιμη επιφάνεια διασπάται σε δυο τμήματα, με αρκετά διαφορετικό ανάγλυφο τα οποία αποκόβονται από ένα έντονο βύθισμα του εδάφους. Το πρώτο τμήμα χαρακτηρίζεται από αρκετά έντονη βλάστηση και κλίση με το φυσικό έδαφος να είναι διαμορφωμένο σε αναβαθμούς. Εντελώς διαφορετική εικόνα παρουσιάζει το δεύτερο τμήμα με πολύ φτωχή συγκριτικά βλάστηση και σημαντικά πιο ήπιο τοπίο.

Ζητούμενο της μελέτης είναι ο σχεδιασμός τουλάχιστον δυο ισόγειων τουριστικών κατοικιών με αυτόνομη πρόσβαση και μεταβλητότητα στα σενάρια κατοίκησης. Η μια κατοικία αναπτύσσεται μορφολογικά και λειτουργικά ως ενιαίο κτήριο ενώ η άλλη αποτελείται από τρεις ανεξάρτητους όγκους (υπνοδωμάτιο, καθημερινό, υπνοδωμάτιο-studio) όπου ανάλογα με το σενάριο μπορούν να λειτουργήσουν ως μια ενιαία κατοικία ή ως δυο αυτόνομες.

Βασική αρχή της σύνθεσης ήταν ο σεβασμός του φυσικού τοπίου και η συνομιλία της με αυτό. Πλήρες και  κενό εναλλάσσεται σύμφωνα με την πυκνότητα και τη θέση των δέντρων καθορίζοντας  τις βασικές χαράξεις. H διάσπαση του κτηριακού όγκου, η ενίσχυση της διαμπερότητας, η επιλογή φυσικών δομικών υλικών όπως ξύλο και πέτρα, η χρήση του στοιχείου του νερού και η διαβάθμιση των υπαίθριων χώρων αποτελούν τα βασικά εργαλεία σχεδιασμού του συγκροτήματος.