Ανακατασκευη κτιριου

Κατηγορία: ανακατασκευή, προσθήκη ορόφου

Τοποθεσία: παλιά πόλη Λευκάδας

Μέγεθος: 145τμ

Χρονολογία: 2015

Στάδιο: Κατασκευή

Συνεργάτες: Βίβιαν Αντωνάτου (αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, τρισδιάστατες απεικονίσεις)

Το κτίριο μελέτης βρίσκεται στην παλιά πόλη της Λευκάδας η οποία έχει χαρακτηρισθεί ιστορικός τόπος με στόχο να διατηρηθεί το σύνολο του πολεοδομικού ιστού.  Επομένως η ανακατασκευή του κτιρίου με τη νέα καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση προσθήκη, οφείλει να ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες και προδιαγραφές όσον αφορά τις αναλογίες του κελύφους, το αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο των όψεων και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν.  Η υφιστάμενη διώροφη κατοικία μετατρέπεται σε δυο διαμερίσματα, ένα στον κάθε όροφο, με ανεξάρτητες εισόδους, μια από την όψη του δρόμου και μια από την όψη της αυλής.

Η κατασκευή της προσθήκης ακολουθεί τον παραδοσιακό τρόπο της ξύλινης δόμησης (ποντελάρισμα). Η υφιστάμενη ισόγεια λιθοδομή διατηρείται και στις τρεις πλευρές ενώ η τέταρτη ενσωματώνεται στον εσωτερικό σχεδιασμό της κατοικίας.