ΣΧΕΤΙΚΑ

about_logo

Δίπλωμα Αρχιτέκτονα μηχανικού

ΕΜΠ, Αθήνα (2009)

 

Μεταπτυχιακός Τίτλος MSc

Αρχιτεκτονική & Βιοκλιματικός σχεδιασμός

London Metropolitan University, Λονδίνο (2011)

 Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ): 2010

Η Ιωάννα εργάζεται στην Ιόνιο Τεχνική Α.Ε. στη Λευκάδα ως εξωτερικός συνεργάτης και δραστηριοποιείται ως ελεύθερος επαγγελματίας σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Από το 2015 είναι μέλος του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) στην πολεοδομία του Δήμου Λευκάδας.

Στόχος σε κάθε έργο είναι η αρμονική ένταξη της μελέτης στο εκάστοτε φυσικό ή δομημένο περιβάλλον λαμβάνοντας πάντοτε υπόψιν τις ιδιαίτερες ανάγκες και επιθυμίες του πελάτη.

Το αντικείμενο της δουλειάς της αντιστοιχεί σε ένα ευρύ πεδίο μελετών όσων αφορά την κλίμακα του έργου και τη χρήση τους. Ατομικά ή ως μέλος ομάδας έχει αναλάβει το σχεδιασμό και την επίβλεψη έργων κατοικίας, ανακαίνισης-επανάχρησης κτιρίων, το σχεδιασμό τουριστικών καταλυμάτων (ξενοδοχεία, τουριστικά διαμερίσματα, κατοικίες-βίλλες) αλλά και αντικείμενων-επίπλων.